Christallin

Chris†allin  staat voor Christ All In

Het kruis in het woord is de uitdrukking van de rechtopstaande mens met uitgestrekte armen. Tevens symboliseert het kruis de ‘verbinding’ met Al Wat Is.  De mens als het centrale midden tussen Boven en Beneden, Binnen en Buiten.

De verticale lijn is de verbinding met de Vader ‘Kosmos’ en de Moeder ‘Aarde’. Jij bent het Kind, het midden tussen de vader en de moeder, ‘zo boven zo beneden, zo beneden zo boven’.

De horizontale lijn is de verbinding met de aardse ouders, de vader en de moeder, het kind ‘IK’ en de omgeving. ‘zo binnen zo buiten, zo buiten zo binnen’.

Alle verbindingen in de mens komen in het middenpunt van het kruis samen waarin we bewust worden wie we in essentie zijn, LICHT.

Mijn persoonlijke verbinding en vertaling met het woord ‘IK’ is het Innerlijk Kind, Innerlijke Kracht en Innerlijke Kennis.  Kennis is  Macht die staat voor Innerlijke Kracht die Licht IS.  

‘Christ’ staat voor het Christus-, Boeddha- of Eenheidsbewustzijn waar wij allen naar toe mogen groeien.

 

Doorgeving van de naam Christallin:

Tijdens een aangeboden workshop Persoonlijke Leiderschap lagen in het midden van de groepscirkel Totem-Dierenkaarten. Bij toeval zat ik voor een aantal dierenkaarten die op verschillende momenten in mijn leven waren verschenen zowel fysiek als geestelijk.  In de avond zag ik in de geest de dieren opnieuw opgesteld maar iets ontbrak in dit geheel. Een kristal kwam door het beeld te voorschijn. Het kwam meteen in me op dat er iets met een kristal diende te gebeuren. Het gaat om een naam klinkt er door me heen. Pak mijn pen en schrift op en begin enkele woorden op te schrijven waar het woord kristal in voorkomt.

De volgende dag vanuit een innerlijke beweging begin ik opnieuw te schrijven en kwam ik uit op Kristallijn. Na enkele keren schrijven van het woord Kristallijn kwamen de veranderingen door. De letter K dient in de letters Ch te worden vervangen en de letter ij in de letter i. Zo ontstond de naam Christallin. Toen ging ik verder met het schrijven van de naam Christallin om energetisch in de verbinding te komen met Christallin. Maar dan gebeurt er iets, bij de letter ‘t’ wordt ik bij mijn pols vastgehouden en wordt de lijn recht omhoog opgetekend en de rest van de letters uitgeschreven. Dan voel ik opnieuw de zachte greep om mijn pols en werd bij de rechtopstaande lijn de horizontale lijn opgetekend. Toen zag ik wat is opgetekend ‘Het Kruis’ op dat moment zag ik een cirkel van energie boven mijn hoofd als een aureool met daarin alle symbolen van de religies. Dan gaat er een lichte schok door me heen, want de aureool met alle symbolen van de religies stroomden binnen in mijn kruinchakra. Spontaan sprak ik de woorden:  ‘dit heb ik eerder gedaan’.  Het volgende moment flitsten allerlei beelden uit verre verleden snel voorbij. Daarna werd het stil en drong het tot me door dat de naam mijn nieuwe ontwikkelingen is en de naam is voor mijn nieuwe website.

‘Christallin’  Christ All  In
mijn Inwijdingsweg